Týždeň pohybu (Move week) 7.-13. októbra 2013 v bežeckom hnutí

Týždeň pohybu (Move week) je súčasťou aktivity NOW WE MOVE (HÝBME SA TERAZ), ktorej iniciátorom je ISCA – International Sport and Culture Association (Medzinárodná organizácia športu a kultúry). Cieľom aktivity je zapojiť do roku 2020 viac ako 100 miliónov Európanov.

     V tomto roku chce ISCA zapojiť najmenej 31 krajín, 500 podujatí a 250 000 účastníkov. Vo vlaňajšom prvom ročníku v 23 krajinách sa do 250 podujatí zapojilo 140 000 účastníkov. Medzi najúspešnejšie krajiny patrilo Slovensko so 42 podujatiami s 14 724 účastníkmi, pričom bežecké aktivity patrili k najúspešnejším

Cieľ:

1./ Zvýšiť povedomie Európanov o prospešnosti športu a fyzických aktivít.
2./ Zlepšiť možnosti aktívne sa zapojiť do športu a fyzických aktivít, prostredníctvom nových, alebo skvalitňovaním existujúcich aktivít.
3./ Rozšíriť možnosti zúčastňovať sa na športových aktivitách a telesných cvičeniach vytváraním nových iniciatív.

Termín: 7.- 13.10.2013

Organizátori: V tejto kampani sú do popredia  postavení organizátori (nazývaní MOVE agenti),  ktorí sa zaregistrujú na www.nowwemove.com , kde aj poskytnú informácie o podujatí na zverejnenie v európskej databáze. Za organizátorov (MOVE agentov) sú považovaní iniciátori z radov dobrovoľníkov, alebo činovníkov z miest, obcí, športových klubov atď. , ktorí spoločne a za pomoci ďalších dobrovoľníkov zorganizujú podujatie.

Program: Tradičné aj nové podujatia s bežeckými, alebo inými pohybovými aktivitami.  (v tomto roku doporučujú cyklistické). Podujatia uvedené v Termínovke  buď organizujte a nahláste v  pôvodnom rozsahu, alebo v záujme zvýšenia účastníkov doplňte o nenáročnú bežeckú disciplínu. Organizátori bežeckých podujatí (s podujatím v inom termíne), alebo aj noví začínajúci môžu pri tejto príležitosti zorganizovať nové samostatné podujatie. Doporučujeme nenáročne trate (do 3 km), alebo beh na 12 minút (merané na čas, alebo vzdialenosť) s doporučením pokračovania v ďalších aktivitách (samostatne, v klube).

 Originálny program pre  zviditeľnenie tohto podujatia ISCA chce organizovať program nazvaný FLASH MOB. Skupinka ľudí sa nečakane objaví na verejnom priestore, kde sa zdržuje väčšie množstvo ľudí – námestie, nákupné stredisko, stanica a pod. vystúpi s pripravenou choreografiou a potom sa rýchlo rozptýli. Tento netradičný spôsob pozvánky by sa mal uskutočniť v celej Európe v nedeľu 29.9.2013 o 15,00 hod. Sleduje sa tým vytváranie povedomia, prilákanie médií a vytvorenie pozitívneho obrazu o podujatí. Organizátori bežeckých podujatí sa môžu pokúsiť namiesto choreografie ponúknuť bežecké aktivity a tak (s prípadnou názornou propagáciou) pozvať na svoje podujatie

Registrácia: Organizátor (MOVE agent) nahlási podujatie :

 a) európskemu koordinátorovi ISCA  na: www.nowwemove.com                       
 b) národnému koordinátorovi AŠPV SR na holko@aspv.sk

 Národný koordinátor spracuje zoznam prihlásených podujatí k 20 a 30. 9.2013 a zašle ho ISCA

Propagačné materiály: ISCA poskytne propagačné materiály: bannery, tričká, náramky, samolepky. Distribuovať ich bude AŠPV SR na adresy organizátorov (agentov MOVE)

Finančné zabezpečenie: Podujatia sú organizované na náklady organizátorov. AŠPV SR môže na základe požiadaviek poskytnúť príspevok na nevyhnutné organizačné a technické zabezpečenie  s uprednostnením podujatí riadne a načas prihlásených s masovou účasťou a novým originálnym programom. Približne v nasledovnom rozlíšení (od a najnižší až po c najvyšší príspevok :

a) Tradičné bežecké podujatie propagujúce MOVE WEEK s 80 a viac účastníkmi  
b) Tradičné bežecké podujatie propagujúce MOVE WEEK so samostatnou disciplínou so 100 a viac účastníkmi
c) Nové (samostatné) bežecké podujatie propagujúce MOWE WEEK s programom najmä pre začínajúcich bežcov s ponukou pre ich ďalšie aktivity s 80 a viac účastníkmi .

 

                                                           Slovenský bežecký spolok (Stanislav Moravčík, sekretár)

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.