TS: Zdravý šéf, zdravá firma.

Díky projektu „CEO Running Challenge“ se deset šéfů významných firem připravuje na zdolání své běžecké mety.

Ve zdravém těle je zdravý duch a běh je lék. Lidé, kteŕí béhají jsou méné nemocní, více relaxovaní a ve své práci pak výkonnější a efektívnější. Čím více je takových lidí, tím lépe. A znáte to, příklady táhnou. Když běhá šéf firmy, inšpiruje své kolegy, zaméstnance i zákazníky.

Toto máza cíl nový projekt společnosti Prague International Marathon, kteráse rozhodla poskytnout špeciálni péči, v podobě programu „CEO Running Challenge“, rešpektovaným leaderúm a šéfúm deseti významných firem.

Účastníci projektu si stanovili svúj individuálni běžecký cíl, který jim pomáháme splnit. Pro nékteré je cílem třeba 10 km, pro jiné púlmaraton či dokonce maratón. Součástí podpory je úvodní zdravotní vyšetření, tréninkový plán a odborné rady, vyvrcholením pak účast na velkém béžeckém závodu.

Pro vétšinu z účastníkúprojektu je absolvovánívelkého závodu prvním skutečným běžeckým zážitkem. Najdou se ale i tací, ktefíbéhajípúlmaratony pravidelné. K projektu se na dálku připojili takédva generálni fediteléz Číny, osobnésvésíly poměřís účastníky z Čech při pražském maratónu v kvétnu.

Abychom zajistili správné vedení tréninku a nikdo ze zúčastněných si neublížil, nechali jsme všechny účastníky otestovat v Inštitútu sportovního lékafstvív pražských Holešovicích. Odborníci posoudili pohybovýaparát účastníkúa složeníjejich těla, zhodnotili výživovénávyky a stanovili anaeróbni prahy v zátéžovém testu zaméfeném na činnost srdce a plic. Součástívyšetřeníbyly i laboratórni rozbory krve.

Trénink začal individuálním posouzením běžeckétechniky šéftrenérem Milošem Škorpilem. Ten také vypracoval pro každého individuálni tréninkovýplán, kterýse fídídle tepovéfrekvence a probíhá zpravidla 3-4x týdné. Účastníci využívajíindividuálních nebo společných tréninků, na ty mohou pozvat i svékolegy, pfátele, rodinu.

Trénink probíhávétšinou na našich nejoblíbenéjších trasách v pražskéStromovce a v Kunratickém lese. Občas se probéhneme i žižkovskými ulicemi nebo po Klánovicích.

O správnou výživu béhem tréninku i závodu se staráse svými produkty společnost Nutrend. Vhodné běžeckévybavenía oblečeníposkytla všem účastníkúm společnost adidas.

Program vrcholíHervis l/2Maratonem Praha a Volkswagen Maratonem Praha, zahrnuje však i účast na regionálních závodech a nékolik společných nebéžeckých setkání.

 

Seznam účastníků    a jejich vyjádřeník projektu a běhu obecné

Pavel Zima, 38 let, výkonnýředitel a místopŕedseda představenstva Seznam a.s.

Seznam.czje českýinternetovýportál a vyhledávač, patřík němu mimo jinéi mapy.cza stream.cz.

„Jsem dost starýna to, abych si dokazoval, že uběhnú20 kilometrů, ale takédost mladýna to, abych to přežil.“ Pavel Zima se v dubnu postavípoprvéna štart pražského púlmaratonu a příprava na tento závod bude jeho fyzickou prúpravou na celoročníHanspaulskou fotbalovou ligu.

Jan Procházka, 45 let, vedoucídivize Volkswagen úžitkovévozy

„Chci tém, ktefíse ješténerozhodli, ukázat, že je možnébéhat a ubéhnout dlouhou trať.“ V letošním roce se Jan Procházka postupnépfes menšízávodnívzdálenosti propracuje ažk púlmaratonskétrati. Béhem se chce dostat do kondice, lépe se cítit a donutit se ke shozenípár kil.

Jiŕí Herian 40 let, výkonný ředitel mediální agentúry PHD

„BéháníIze provozovat i při vysokém pracovním vytížení, stačítriko, boty a hodina času kdykoli pfes den dáse provozovat doma, v práci, na služebnícestě. Vyběhnete a v nohách máte za chvíli 10 km. Béhání méchráni proti stresu a vždy mi parádněvyčistíhlavu. Líbíse mi, že projekt podporuje šport a motivuje dalšílidi, aby začali béhat a nebo si dali konkrétni cíl a šli za ním. Jáosobnéchci zlepšit svúj čas na pražském maratónu.“

Kamil Vacek, 38 let, výkonnýředitel společnosti TCCM, kterázastupuje HTC na trzích střednía východní Evropy

„Béháníje pro mézcela novázkušenost. Mým jediným cílem je dobéhnout v rámci maratónskéštafety a nezkazit závod svým tfem kolegyním. Jsem v projektu, protože sám bych se nikdy do néčeho takového nepustil. Člověk si máotevírat novéobzory a posouvat svéosobníhranice…“

Petr Šimúnek, 44 let, šéfredaktor časopisu Forbes

„Nenávidím béh. Chci ho začít milovať', takovájsou očekáváníPetra Šimúnka od projektu CEO Running Challenge. Letos se zkusído běhu zamilovat jako účastník firemních štafet na pražském púlmaratonu i maratónu.

 

Alessandro Pasquale, 40 let, generálni ředitel společnosti Karlovarskéminerálni vody, a.s.

„Věřím, že běháníje nejlepšízpúsob jak si udržet fyzickou kondici. Vždycky jsem rád běhal a teďchci využít příležitosti naučit se od Miloše Škorpila a jeho týmu délat to více profesionálně. Rád bych ubéhl púlmaraton i maratón a navnadil tak dalšílidi k tomu, to zkusit.“

Francois Cambier, 38 let, ředitel marketingu a exportu ve společnosti Pernod Ricard, Jan Becher

„Běhám dvakrát ročnépúlmaratony, abych mél motivaci k celoročnímu pohybu… Potřebujústále nějakou sportovnívýzvu. Véfím, že béh pomáhádostat tělo a myši do harmónie a dosáhnout tak lepšího výkonu.

Projekt podlémébuduje platformu jak včlenit šport do firemního života. Letos poprvépoběžím púlmaraton v Praze a rád bych ho dobéhl lépe nežvloni v Ženevě(2hod 10 min).“

Peter Mueller, 49 let, výkonnýředitel Kraftfoods Českárepublika a Slovenskárepublika

„V životěsi potřebujete stanovovat cíle. Kdyžjsem pfišel minulýrok do Prahy, fekl jsem si, že tu poběžím svúj prvnímaratón. V naši společnosti hodnélidi běháa to méinšpirovalo. Teďchci zase jádruhým ukázat cestu ke zdravému a vyrovnanému životu. Hodnécestuji, běžeckéboty sbalím jednoduše a tak múžu béhat a cítit se lépe kdekoli.“

Jerome Silvestre, 55 let, prezident společnosti Zentiva

„CEO Running Challenge je projekt, kterývybízík fízenívlastního zdravía to sedídobře k hodnotám firmy, se kterou jsem jižpfes 30 let. Závazek, výkon, ambice, odvaha! Mým osobním cílem je dokončit maratón a to nejlépe v čase hodnépod 5 hodin. Běhám proto, že je to dobrépro zdraví, vyčistím si hlavu a dotknúse svých limitů.“

Miloš Škorpil, 58 let, hlavní trenér v projektu

Miloš Škorpil je specialistou na dlouhéběhy a ultramaratony, řada jeho výkonůje zapsána v Guinessové knize rekordů. Je trenérem a zakladatelem Běžeckéškoly, propaguje kondičníbéh, publikuje. Mezi jeho neobvyklé běhy se řadí běh napříč a kolem České republiky, béh z Prahy na Snežku a nebo 246 kilometrů dlouhý Spartathlon z Atén do Sparty.

Prague International Marathon, spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o.

 

Miroslav Jiŕík
Manažér projektu CEO Running Challenge
tel: +420 725 032 333 email: jirik@pim.cz

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.