Vyšnomyšľanský bežecký trojboj 2014

  • Rok: 2014
  • Vyhlasovateľ: Bežecký klub obce (BKO) Vyšná Myšľa
  • Kategórie: muži (A-r.nar. 1975-95, B-1965-74,C -1955-64,D-1945-54,E-1944 a starší), ženy (Z1-1975-95, Z2- 1974 a staršie) , štafety- bez rozdielu veku a pohlavia
  • Kontakt: Emil Repák tel. 0905 827 938, Erik Repák 0911 214 189
Vyšnomyšľanský kros
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie
Vyšnomyšľanská 5-ka na ceste
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie
Beh pod Vyšnou Myšľou (Bežecká liga detí a mládeže – 3. kolo)
Vyšná Myšľa okr. Košice okolie