Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: MARATÓNSKY KLUB KOŠICE
 • Kategórie: Muži
  M-A Muži 18-39 rokov - (rok nar. 1997-1976)
  M-B Muži 40-49 roční - (rok nar. 1975-1966)
  M-C Muži 50-59 roční - (rok nar. 1965-1956)
  M-D Muži 60 a viacroční - (rok nar. 1955 a skôr)
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 rokov - (rok nar. 1997-1976)
  Ž-F Ženy 40 a viacročné - (rok nar. 1975 a skôr)
 • Bodovanie: Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Kontakt: MARATÓNSKY KLUB KOŠICE, Pri jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice, tel.: 055/622 00 10, fax: 055/622 41 58, e-mail: info@kosicemarathon.com
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Inline maratón
Michalovce
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Medzinárodný maratón mieru
Košice
Zimný beh Oľšavskou dolinou
Blažice, okr. Košice-okolie
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr.Michalovce
Sačurovská pätnástka – 8. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana
Košice
Budimírsky polmaratón
Budimír okr. Košice – okolie
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón
Michalovce
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa okr. Košice-vidiek
Prešovská horská pätnástka
Prešov
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Beh údolím Idy
Košice-Šaca
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany okr. Michalovce
Medzinárodný maratón mieru
Košice