Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Nadšenci mládežníckych behov záštitou SOPKA, n. o. Seňa
 • Kategórie: D1 Dievčatá 2011 a mladšie 4 roky a menej
  Ch1 Chlapci 2011 a mladší 4 roky a menej
  D2 Dievčatá 2008-2010 5-7 rokov
  Ch2 Chlapci 2008-2010 5-7 rokov
  D3 Dievčatá 2006-2007 8-9 rokov
  Ch3 Chlapci 2006-2007 8-9 rokov
  D4 Najmladšie žiačky 2004-2005 10-11 rokov
  Ch4 najmladší žiaci 2004-2005 10-11 rokov
  D5 Mladšie žiačky 2002-2003 12-13 rokov
  Ch5 Mladší žiaci 2002-2003 12-13 rokov
  D6 Staršie žiačky 2000-2002 14-15 rokov
  Ch6 Starší žiaci 2000-2002 14-15 rokov
  D7 Dorastenky 1998-1999 16-17 rokov
  Ch7 Dorastenci 1998-1999 16-17 rokov
 • Bodovanie: b1. miesto - 15 bodov
  2. miesto - 12 bodov
  3. miesto - 10 bodov
  postupne ďalší 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/2
  každý ďalší, ktorý dokončil preteky, po jednom bode.
  Do konečného poradia sa kvalifikujú len súťažiaci, ktorí v súčte dosiahnu 10 a viac bodov.
  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
  - 1. poradie pri vzájomných súbojoch,
  - 2. viac lepších umiestnení,
  - 3. lepší priemer získaných bodov,
  - 4. viac absolvovaných pretekov.
 • Web: http://www.vmbl.wbl.sk
 • Kontakt: Jozef Hudák, tel.: 0918 338 414, e-mail: sopka.sena@centrum.sk, hudak.jozef56@gmail.com
  Štefan Peregrim, tel.: 0908 346 458, e-mail: stefanperegrim@gmail.com
  Michal Ivančo, tel.: 0905 654 004,e-mail: michalivanco@gmail.com
  Anton Onder, tel.: 0918 691 693, e-mail: antonder@gmail.com
  Rudolf Mikolaj, tel.: 053/4413013, e-mail: hutabeh@centrum.sk
  Jozef Dubašák, tel.: 0905 308 719, e-mail: dubasak@orangemail.sk
Detský minimaratón – Seňa
Seňa (Košice)
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Ublianska desiatka
Ubľa okr. Snina
Bežecký deň detí a mládeže v Seni
Seňa okr. Košice-okolie
Steeple kros
Poprad
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Ťahanovský lesný beh
Ťahanovce
Beh Vtáčím údolím
Ptičie okr. Humenné
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Šačanský kros detí a mládeže
Košice - Šaca
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Detský minimaratón – Seňa
Seňa (Košice)
Beh Farmárskeho dvora
Novoveská Huta - Rybníky okr. Spišská Nová Ves
Cyrilometodský beh Kolonickým vrchom
Kolonica, okr. Snina
Hámornický polmaratón
Medzev okr. Košice okolie
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Malý Kavečianský maratón
Kavečany - Košice
Klokočovská päťka
Klokočov okr. Michalovce
Ublianska desiatka
Ubľa okr. Snina
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Bežecký deň detí a mládeže v Seni
Seňa okr. Košice-okolie
Podvihorlatská 10 − ka
Kamienka okr. Humenné
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Steeple kros
Poprad
Bankovský lesný beh
Košice
Beh do vrchu Chlmec
Chlmec okr. Humenné
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou