Turčianská bežecká liga 2016

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: Bežecký spolok Turiec
 • Kategórie: Juniori
  Juniorky
  Muži od 20 do 39 rokov
  Muži od 40 do 49 rokov
  Muži od 50 do 59 rokov
  Muži od 60 rokov
  Ženy od 20 do 35 rokov
  Ženy od 36 do 49 rokov
  Ženy od 50 rokov
 • Bodovanie: 1. miesto - 25 bodov
  2. miesto - 20 bodov
  3. miesto - 18 bodov
  postupne ďaľší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili pretek 1 bod.

  Do konečného poradia budú zaradení tí bežci, ktorí absolvujú najmenej troje pretekov TBL.

  Hodnotí sa 3 – 15 najlepších umiestnení.
 • Web: http://www.martinkotrha.eu/tbl/
 • Kontakt: Mgr. Jozef Liskaj, ČA 25, 038 53 Turany, tel.: 043/429 23 96, 0908 933 195;
Beh oslobodenia Turčianskej Štiavničky
Turčianská Štiavnička
Hôrecká šestka
Hôrky okr. Žilina
Vianočný beh – Žilina
Žilina