Trnavská bežecká trilógia 2014/2015

  • Rok: 2015
  • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava, AK AŠK Slávia Trnava, Klub rekreačného behu
  • Kategórie: Muži bez rozdielu veku
    Ženy bez rozdielu veku
  • Bodovanie: Výsledné poradie sa určí na základe súčtu umiestnení v jednotlivých kolách po aplikácii vekového koeficientu podľa WMA (World masters athletics).
    Podmienkou zaradenia do celkového poradia je účasť na všetkých troch kolách
  • Kontakt: Ondrej Puškár, oxpuskar@gmail.com
Zimný beh zdravia – Trnava
Trnava
Trnavský novoročný beh – Memoriál Ladislava Kmeča
Trnava
Trojkráľova šestka
Trnava