Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2016

  • Rok: 2016
  • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
  • Kategórie: A - muži do 39 rokov
    B - muži od 40 do 49 rokov
    C - muži od 50 do 59 rokov
    D - muži od 60 rokov
    E - muži nad 70 rokov (vyhodnotí sa, ak budú mať aspoň 3 bežci viac ako 6 pretekov)
    Ž - ženy do 34
    Ž - ženy nad 35
    Michalovce prvé tri ženy a prví piati muži z mesta Michalovce (bez rozdielu veku)
  • Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.
    Viac viď propozície súťaže.
  • Web: https://www.facebook.com/groups/oblmi/
Horovská desiatka
Horovce (okr. Michalovce)