Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie: A - muži do 39 rokov
  B - muži od 40 do 49 rokov
  C - muži od 50 do 59 rokov
  D - muži od 60 rokov
  E - muži nad 70 rokov (vyhodnotí sa, ak budú mať aspoň 3 bežci viac ako 6 pretekov)
  Ž - ženy do 34
  Ž - ženy nad 35
 • Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.
  Viac viď propozície súťaže.