Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2012

 • Rok: 2012
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie:
  A - muži do 39 rokov
  B - muži od 40 do 49 rokov
  C - muži od 50 do 59 rokov
  D - muži od 60 rokov
  Ž - ženy /bez rozdielu veku/
 • Bodovanie:
  Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: http://www.acmichalovce.sk/OBL/OBL2012.html
Horovská desiatka
Horovce
Zimný beh Oľšavskou dolinou – mem. Pavla Ruščáka
Blažice
Čečehovský polmaratón
Čečehov
Sačurovská pätnástka – 5. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Inline maratón
Michalovce
Kajňanská desiatka
Slovenská Kajňa okr. Vranov nad Topľou
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa okr. Košice-vidiek
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Michalovská hodinovka
Michalovce
Medzinárodný maratón mieru
Košice
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Mikulášsky beh – Tušická 15-tka
Tušice okr. Michalovce