Marathon BB Tour 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Marathon BB Team
 • Kategórie: muži a ženy
 • Bodovanie: Do poradia bude zaradený pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň 5 zo 9 podujatí
  Započítané budú body zo všetkých pretekov
  Dosiahnuté časy na jednotlivých podujatiach budú pre potreby hodnotenia Marathon BB Tour prepočítavané pomocou koeficientov WMA age grading tables
  Na základe takto prepočítaných hodnôt bude zostavené poradie v jednotlivých kategóriách
  Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:
  viď web súťaže
 • Web: http://www.marathonbb.com/marathon-bb-tour-body-informacie.menu
 • Kontakt: Marathon Banská Bystrica s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Slovenská Republika, e-mail: info@marathonbb.com
SOFTIP Trojkráľový večerný beh
Banská Bystrica
ADRIM Nemčiansky beh
Nemce (BB)
Lučatínska 11
Lučatín (Banská Bystrica)
Kordícky Extrém
Kordíky okr. B. Bystrica
Banskobystrický maratón 2015
Banská Bystrica