Malokarpatská bežecká tour 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Tomáš Zavadil
 • Kategórie: muži
  muži 40
  muži 50
  muži 60
  ženy
  ženy 35
 • Bodovanie: Poradie sa stanoví podľa zrátaných časov jednotlivých pretekov.
  Vyhodnotený bude iba ten, čo odbehne všetky tri preteky.
 • Kontakt: Tomáš Zavadil, tel: 0905 254 313, e-mail: botozav@gmail.com
  Pavol Poláček, tel: 0903 289 712
Beh okolo Hlbokého
Hlboké okr. Senica
Jablonická desiatka – Memoriál Felixa Rímeša
Jablonica okr. Senica
Malokarpatský kros – Plavecký Mikuláš
Plavecký Mikuláš