Liptovská bežecká liga 2012

  • Rok: 2012
  • Vyhlasovateľ: bude doplnené neskôr
  • Kategórie: bude doplnené neskôr
  • Bodovanie: 15-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1b., všetci ďalší 1 bod.
    Do celkového hodnotenia sa započítajú všetci pretekári z okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, ktorí absolvovali najmenej jedny preteky.
  • Kontakt: bude doplnené neskôr
Švošovská pätnástka
Švošov okr. Ružomberok
Beh oslobodenia o Putovný pohár starostu obce Likavka
Likavka
Beh oslobodenia Bodíc
Bodice - časť mesta Liptovský Mikuláš
Ondrašovská horička
Liptovská Ondrašová okr. Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš polmaratón
Liptovský Mikuláš