Bánovská bežecká liga 2014

 • Rok: 2014
 • Vyhlasovateľ: Ostrix, o.z.
 • Kategórie:
  Muži A (1999 - 1985)


  Muži B (1984 - 1975)


  Muži C (1974 - 1965)


  Muži D (1964 - 1955)


  Muži E (1954 - starší)

  Ženy A (1999 - 1975)


  Ženy B (1974 - staršie)
 • Bodovanie: Bodovanie:


  1. miesto: 20 bodov


  2. miesto: 17 bodov


  3. miesto: 14 bodov


  4. miesto: 12 bodov


  5. miesto: 10 bodov


  6. miesto: 9 bodov


  7. miesto: 8 bodov


  8. miesto: 7 bodov


  9. miesto: 6 bodov


  10. miesto: 5 bodov


  11. miesto: 4 bodov


  12. miesto: 3 bodov


  13. miesto: 2 bodov


  14. - počet účastníkov: 1 bod (každý kto dokončí pretek)

  Zaradenie do celkového hodnotenia je podmienená účasťou aspoň na 4. (štyroch) kolách Bánovskej bežeckej ligy.
 • Web: http://www.ostrix.sk
 • Kontakt: p. Mariš 0905 772 850, prípadne e-mail: info@ostrix.sk
Bánovská bežecká liga – 1. kolo
Bánovce nad Bebravou
Bánovská bežecká liga – 2. kolo
Omastiná
Bánovská bežecká liga – 3. kolo
Podlužany
Bánovská bežecká liga – 4. kolo
Brezolupy
Bánovská bežecká liga – 5. kolo
Uhrovské Podhradie
Bánovská bežecká liga – 7. kolo
Miezgovce
Bánovská bežecká liga – 8. kolo
VN Prusy
DANCE MARATHON 2014 počas MMM v Košiciach
Košice
Bánovská bežecká liga – 9. kolo
Prusy
Night Run Trenčín
Trenčín