Bánovská bežecká liga 2013

 • Rok: 2013
 • Vyhlasovateľ: Ostrix, o.z.
 • Kategórie:
  Muži A (1998 - 1984)


  Muži B (1983 - 1974)


  Muži C (1973 - 1964)


  Muži D (1963 - 1954)


  Muži E (1953 - starší)

  Ženy A (1998 - 1974)


  Ženy B (1973 - staršie)
 • Bodovanie: Bodovanie:


  1. miesto: 20 bodov


  2. miesto: 17 bodov


  3. miesto: 14 bodov


  4. miesto: 12 bodov


  5. miesto: 10 bodov


  6. miesto: 9 bodov


  7. miesto: 8 bodov


  8. miesto: 7 bodov


  9. miesto: 6 bodov


  10. miesto: 5 bodov


  11. miesto: 4 bodov


  12. miesto: 3 bodov


  13. miesto: 2 bodov


  14. - počet účastníkov: 1 bod (každý kto dokončí pretek)

  Zaradenie do celkového hodnotenia je podmienená účasťou aspoň na 4. (štyroch) kolách Bánovskej bežeckej ligy.
 • Web: http://www.ostrix.sk
 • Kontakt: p. Mariš 0905 772 850, prípadne e-mail: info@ostrix.sk
Bánovská bežecká liga – 2. kolo
Bánovce nad Bebravou
Bánovská bežecká liga – 3. kolo
Ostratice
Bánovská bežecká liga – 4. kolo
Podlužany
Bánovská bežecká liga – 6. kolo
Uhrovské Podhradie
Bánovská bežecká liga – 8. kolo
Miezgovce