Galérie pre beh: Sačurovská pätnástka – 5. Memoriál Heleny Slukovej