ČSOB Bratislava Marathon 2013 – Pokyny pre pretekárov

Na webstránke sme doplnili POKYNY PRE PRETEKÁROV, rozdelené sú samostatne na sobotňajšie behy, nedeľňajšie behy a organizáciu štafiet. Poprosíme vás venujte im dostatočnú pozornosť a pozorne si prečítajte pokyny k danej disciplíne, ktorej sa plánujete zúčastniť. Dôležité informácie sa dozvedia nielen tí, ktorí bežia po prvýkrát, ale vzhľadom na zmenu trate aj pravidelní účastníci.

Pokyny sobota  |     Pokyny Nedeľa  |      Pokyny nedeľa – štafety

POKYNY PRE PRETEKÁROV – SOBOTA – 23.3.2013

Preteky lezúňov (10:00 h)

Deti nie je potrebné po on-line zaregistrovaní následne prezentovať, stačí ak sa s nimi dostavíte na miesto konania pretekov, ktoré bude vo vnútorných priestoroch Eurovea, v časti pod „Cinema city“ na prízemí (na úrovni Námestia M.R.Štefánika). Tu deti dostanú aj štartové číslo (nalepovacie čísielko na chrbátik).

Ak ste nestihli Vášho „lezúnika“ zaregistrovať on-line, stačí keď prídete na podujatie, nahlásite sa organizátorom a „položíte“ dieťa na štart. Štartové číslo dostanete od organizátorov pred štartom. Žiadame Vás o toleranciu pri uprednostnení na štarte detí, ktorých starší súrodenci sa následne zúčastnia detských behov, ktoré začínajú od 11:00 hod.
 

Detské behy (11:00 h)

Registrácia a prezentácia detí (vyzdvihnutie štartového balíčka) prebieha vo štvrtok (21.3.2013) od 12:00 do 19:00 hod. a v piatok (22.3.2013) od 09:00 do 19:00 hod. v Sklade č. 7 v Eurovea.

Deti nie je možné prihlásiť, prezentovať a ani vyzdvihnúť pre ne štartový balíček v deň  konania detských behov, t.j. v sobotu 23.3.2013 !!!

V detských behoch bude odmeraný čas prvých troch detí v každej kategórii, ostatní budú zverejnení vo výsledkovej listine bez umiestnenia (môžu si vytlačiť on-line diplom).

Vyhlasovanie výsledkov detských behov sa uskutoční vždy po skončení dvojice behov, t.j. A-B, C-D, E-F.
 

Hobby beh (14:00 h) a desiatka (16:00 h)

Prezentácia a registrácia
Nová registrácia na uvedené disciplíny je možná najneskôr v piatok 22.3.2013. Prezentácia – vyzdvihnutie štartových balíčkov – končí  pre obe disciplíny v sobotu 23.3.2013 o 12.00 hod.

Šatne
V priestoroch maratónskeho mestečka vo veľkokapacitnom stane rozdelenom na mužskú a ženskú šatňu. Vstup do šatní budú mať iba pretekári so štartovým číslom. Šatne budú otvorené od 13:00 do 18:00 hod.   

Úschovňa
V stane v maratónskom mestečku. Organizátori vám vaše veci označia páskou. resp. nálepkou s vašim štartovým
číslom, ktorým sa preukážete pri odovzdaní aj pri vyzdvihnutí si vecí. Bez preukázania sa štartovým číslom vám
veci nebudú vrátené. Organizátor nezodpovedá za zničenie alebo stratu osobných vecí. Úschovňa bude otvorená
od 13:00 do 18:00 hod.

Zoznam nájdených vecí nájdete na www.nalezisko.sk.
 

Prenosné toalety

Prenosné WC budú umiestnené v maratónskom mestečku, v tesnej blízkosti šatní a úschovne.
 

Meranie časov

Časy sa budú merať pomocou čipov. Výkon pretekára bez a správne umiestneného čipu nebude hodnotený!  Výsledky pretekov budú uvedené v súlade s pravidlami IAAF, podľa oficiálneho času  (čas ktorý uplynie medzi  výstrelom štartéra a okamihom prekročenia cieľovej čiary pretekárom). Vo výsledkoch bude informatívne uvedený aj tzv. čistý čas (čas pretekára, ktorý uplynul medzi jeho prekročením štartovej a cieľovej čiary). Tento čas nie je oficiálny. Žiadame pretekárov, aby čipy vracali  bezodkladne po prechode cieľovým koridorom.

Umiestnenie čipov: Všetci pretekári sú povinní umiestniť si čip na pravej nohe v oblasti členka, podľa nákresu umiestneného v miestnosti prezentácie.  Ak nemáte skúsenosti s používaním a umiestnením čipu, organizátori vám radi pomôžu a poradia.
 

Štartové číslo

Pozorne si pri priradení štartového čísla skontrolujte Vaše meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, aby pri menovcoch nedošlo k zámene a z nej vyplývajúcim problémom.
     
Bežci dostanú jedno číslo, ktoré sú povinní umiestniť si viditeľne na prsiach !!!, je striktne zakázané umiestnenie čísla na stehnách alebo na chrbte. Štartové číslo sa musí nosiť tak, ako bolo vyhotovené, nesmie sa odstrihnúť, preložiť alebo prekrývať. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Za porušenie tohto pravidla (pravidlá IAAF – pravidlo 143 body 7,8) bude pretekár diskvalifikovaný. Štartové číslo po
pretekoch zostáva pretekárovi.

Zo zadnej strany štartového čísla je umiestnený zdravotný formulár. Jeho vyplnenie je dobrovoľné, môže nám však poskytnúť dôležité informácie o vás pri prípadných zdravotných problémoch a potrebe zdravotného zásahu a ošetrenia počas behu, preto vás žiadame, aby ste k vyplneniu údajov pristúpili zodpovedne, poskytnuté informácie slúžia na vašu ochranu.
 

Trať

Dovoľujeme si všetkých bežcov požiadať, aby pri radení sa do štartového koridoru prihliadali na svoju aktuálnu športovú výkonnosť a do prednej časti koridoru sa radili „rýchlejší“ bežci. Preukážete si tak aj vzájomnú ohľaduplnosť a celý priebeh štartu bude plynulejší a bezpečnejší.

Všetky zmeny smeru na trati budú vyznačené zábranami, smerovými páskami, prípadne pretekári budú navigovaní organizátormi. Každý kilometer pretekovej vzdialenosti bude vyznačený na vertikálnych ukazovateľoch.
 

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica pri desiatke je umiestnená približne na 6,2 km (voda)–nábrežná promenáda z mestskej strany.  
                            

Lekárska pomoc

Na trase behu, rovnako tak v cieli, sa bude nachádzať zdravotná služba, ako aj vozidlá záchrannej služby.
 

Cieľ

Po prebehnutí cieľom budú pretekári plynule prechádzať zúženým koridorom, kde dostanú účastnícku medailu, vrátia čip na meranie času a môžu sa občerstviť.  
                            

Vyhlasovanie výsledkov

V priestore cieľa na Námestí M.R.Štefánika v Eurovea, hobby beh približne o 14:40 hod., desiatka približne o 17:15 hod. Počas podujatia môžete sledovať online výsledky na www.sportsofttiming.sk. Neoficiálne výsledky budú zverejnené v sobotu 23.3.2013 v podvečerných hodinách a oficiálne výsledky vo štvrtok 28.3.2013 na webovej stránke www.sportsofttiming.skwww.bratislavamarathon.com.
 

Parkovanie

V sobotu (23.3.2013) bude počas dňa uzatvorený jeden jazdný smer na Pribinovej ulici v časti bližšie pri Eurovea (od vjazdu do podzemných garáží smer „centrum“ po vjazd do Sheraton Hotel Bratislava pri Slovenskom národnom divadle). Pri štarte hobby behu (14:00 hod) a desiatky (16:00 hod) bude na 5 minút uzatvorený vjazd a výjazd do garáží smer „Ružinov“. Peší prístup do Eurovea, ako aj vjazd a výjazd na parkoviská bude počas celého dňa bez akýchkoľvek obmedzení. V prípade, ak budú podzemné parkoviská naplnené, využite prosím parkovacie plochy v okolí Eurovea, prípadne parkoviská na Vajanského nábreží a v centre mesta.
 

 


 

POKYNY PRE PRETEKÁROV – NEDEĽA – 24.03.2013

Šatne

V priestoroch maratónskeho mestečka vo veľkokapacitnom stane rozdelenom na mužskú a ženskú šatňu. Vstup do šatní budú mať iba pretekári so štartovým číslom. Šatne sú vybavené aj priestorom na osobnú hygienu – sprchami. Otvorené budú v nedeľu od 08:00 do 16:00 hod.
 

Úschovňa

V stane v maratónskom mestečku. Organizátori vám vaše veci označia páskou. resp. nálepkou s vašim štartovým číslom, ktorým sa preukážete pri odovzdaní aj pri vyzdvihnutí si vecí. Bez štartového čísla vám veci nebudú vrátené. Organizátor nezodpovedá za zničenie alebo stratu osobných vecí. Úschovňa bude otvorená od 8:30 do 16:00 hod.

Zoznam nájdených vecí nájdete na www.nalezisko.sk.
 

Prenosné toalety

budú umiestnené:
– v blízkosti šatní a úschovne vecí v maratónskom mestečku (32ks),
– na Prístavnej ulici na 1. osviežovacej stanici (2,7 km, resp. 23,8 km – 2ks),
– na Karadžičovej ulici (parkovisko) (4,7 km, resp. 25,8. km – 2 ks),
– na Ružinovskej ulici pri Štrkoveckom jazere (11km, resp. 31,1 km – 2ks),
– na Záhradníckej ulici pri Okresnom súde (13,4 km, resp. 34,5 km – 2ks),
– v dolnej časti Námestia SNP (pri Manderláku) (14,5 km, resp. 35,6 km – 2ks),
– pred River Park na 4. osviežovacej stanici na  (18 km, resp. 39,1. km – 2 ks).
 

Meranie časov

Časy sa budú merať pomocou čipov. Výkon pretekára bez čipu, resp. bez jeho správneho umiestnenia nebude hodnotený! Za štafetu dostáva čip posledný člen štafety označený písmenom „D“.

Výsledky pretekov budú uvedené v súlade s pravidlami IAAF, podľa oficiálneho času  (čas ktorý uplynie medzi  výstrelom štartéra a okamihom prekročenia cieľovej čiary pretekárom). Vo výsledkoch bude informatívne uvedený aj tzv. čistý čas (čas pretekára, ktorý uplynul medzi jeho prekročením štartovej a cieľovej čiary). Tento čas nie je oficiálny. Žiadame pretekárov, aby čipy vracali  bezodkladne po prechode cieľovým koridorom.

Umiestnenie čipov
Všetci pretekári sú povinní umiestniť si čip na pravej nohe v oblasti členka, podľa nákresu umiestneného v miestnosti prezentácie. Ak nemáte skúsenosti s používaním a umiestnením čipu, organizátori vám radi pomôžu a poradia.

Štartové číslo
Pozorne si pri priradení štartového čísla skontrolujte Vaše meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, aby u menovcov nedošlo k zámene čísiel a z toho vyplývajúcim problémom.
a) maratón – bežci dostanú dve čísla. Jedno štartové číslo sú povinní si umiestniť viditeľne na prsiach a druhé na chrbte;
b) polmaratón – bežci dostanú jedno číslo, ktoré sú povinní umiestniť si viditeľne na prsiach;
c) štafetový beh – každý člen štafety dostane jedno, farebne odlišné číslo (A žlté, B fialové, C oranžové a D zelené).

Štartové číslo sa musí nosiť tak, ako bolo vyhotovené, nesmie sa odstrihnúť, preložiť alebo prekrývať. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Za porušenie tohto pravidla (pravidlá IAAF – pravidlo 143 body 7,8) bude pretekár diskvalifikovaný. Umiestnenie čísla na trenírkach, stehnách alebo na chrbte (s výnimkou druhého čísla maratóncov) je striktne zakázané. Štartové číslo po pretekoch zostáva pretekárovi.
    
Na zadnej strane štartového čísla je umiestnený zdravotný formulár. Jeho vyplnenie je dobrovoľné, môže nám však poskytnúť dôležité informácie o vás pri prípadných zdravotných problémoch a potrebe zdravotného zásahu a ošetrenia počas behu. Preto vás žiadame, aby ste k vyplneniu údajov pristúpili zodpovedne, poskytnuté informácie slúžia na vašu ochranu.
 

Štart

Radenie sa do štartového koridoru: otvorenie koridoru bude o 9:20 hod. Koridor bude umiestnený od štartového oblúku na úrovni novej budovy Slovenského národného divadla – pozdĺž Eurovea– až po budovu Ministerstva vnútra na začiatku Pribinovej ulice zo strany Šafárikovho námestia. Elitní bežci sa zhromaždia pred Sheraton Hotel Bratislava (Pribinova ulica) o 9:40 hod., odkiaľ ich usporiadateľ odvedie na čelo koridoru. Zoznam elitných bežcov bude zverejnený v priestoroch prezentácie, ako aj na informačnej tabuli v Sheraton Hotel Bratislava.

Dovoľujeme si všetkých bežcov požiadať, aby pri zaraďovaní sa do štartového koridoru prihliadali na svoju aktuálnu športovú výkonnosť a predpokladaný čas, ktorý zabehnú a umožnili tak zaradiť sa do prednej časti štartového poľa „rýchlejším“ bežcom. Preukážete si tak vzájomnú ohľaduplnosť a budete sa podieľať na plynulejšom a bezpečnejšom priebehu štartu.

Rozdelenie koridorov bude podľa časov:  
prvý koridor (vstup na úrovni Hotela Sheraton)   
maratón do 3:15 hod., polmaratón do 1:45 hod.,

druhý koridor (vstup na úrovni zastávky MHD pri Eurovea)
maratón do 3:15 – 4:00 hod. , polmaratón do 1:45 – 2:15 hod. a štafety,

tretí koridor (vstup zo zadnej strany štartového koridoru pred budovou Ministerstva vnútra)
maratón do 4:00 – 5:00hod. , polmaratón do 2:15 – 3:00 hod.

Štart behov je spoločný o 10:00 hod. Moderátor bude od 9:55 hod. až do štartu oznamovať každú minútu.
 

Trať

Maratónci absolvujú dva okruhy, polmaratónci a štafety jeden okruh. Štart je na Pribinovej ulici vedľa novej budovy Slovenského národného divadla. Cieľ je medzi Námestím M.R.Štefánika (Eurovea) a novou budovou Slovenského národného divadla.

Všetci pretekári sú povinní prebehnúť všetkými kontrolami na trase pretekov. Zmeny smeru budú vyznačené zábranami a smerovými páskami. Každý kilometer pretekovej vzdialenosti bude vyznačený na horizontálnych aj vertikálnych ukazovateľoch.

Miesta na trati, ktorým treba venovať zvýšenú opatrnosť !!!

Ružinov: 4,9 km – pri vbiehaní z Karadžičovej ulice na Záhradnícku ulicu sa beží až po križovatku s Miletičovou ulicou v jednom jazdnom pruhu, smer Ružinov (v opačnom jazdnom pruhu sa pribieha z Ružinova), trasa bude oddelená kužeľmi;

centrum mesta: 13,7 km – na konci Záhradníckej ulice sa pri vbiehaní na Americké námestie beží v protismere, celý úsek až po Námestie SNP a následne sa beží v protismere po výbehu z pešej zóny aj na Štúrovej ulici, Vajanského nábreží a Nábreží arm. gen. L. Svobodu. Zúžená cesta je na časti Špitálskej ulice a časti Štúrovej ulice pred Šafárikovým námestím.

Eurovea: prebeh do 2. okruhu maratónu je na Pribinovej ulici na zákrute tesne pred Sheraton Hotel Bratislava. Na záver 1. okruhu maratónci odbočia doľava popod štartový oblúk a vbiehajú do 2. okruhu, v 2. okruhu na tomto mieste maratónci už pobežia rovno na námestie pred Novú budovu SND. Organizátori a navigačné tabule budú maratóncov upozorňovať na odbočenie do 2. okruhu.

Upozornenie: v centre mesta bude počas behu v obmedzenom rozsahu premávať električková doprava, za žiadnych okolností preto nevybiehajte na električkové pásy a na beh využívajte len vyznačené komunikácie !!!

Občerstvenie
Občerstvovacie stanice sú umiestnené približne na 5,1 – 26,2; 10,2 – 31,3; 15,6 – 36,7; 20,1 – 41,2, km. Na prvých stoloch bude umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v plastových pohároch, za nimi občerstvenie (banán, citrón, soľ, čokoláda) a na konci voda a špongie. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).

Novinka pre maratóncov a polmaratóncov !!! V štartovom balíčku nájdete energetický gel  AGAVE 9, ktorý odporúčame polmaratóncom použiť po 15.kilometri a maratóncom po 25.kilometri. Je potrebné ho zapiť dostatočným množstvom čistej vody.

Osviežovacie stanice s vodou v pohároch a so špongiami vo vedrách s vodou sú umiestnené v polovičnej vzdialenosti medzi občerstvovacími stanicami na 2,7 – 23,8; 7,4 – 28,5; 12,6 – 33,7; 17,8 – 38,9 km.

Vlastné občerstvenie: Vlastné občerstvenie v nerozbitných nádobách, so zreteľným označením štartového čísla a kilometra príslušnej občerstvovacej stanice, musia pretekári odovzdať najneskôr 24.03.2013 do 08:00 hod. v mieste prezentácie.
 

Lekárska pomoc

Zdravotná aj záchranná služba    
A)    Vozidlá záchrannej služby budú mať stanovištia v priestoroch štartu a cieľa (Eurovea), na 7km (Ružinovská ulica – zimný štadión), 13,6km (Záhradnícka ulica – súd), 14,5km (Námestie SNP), 17km (Rázusovo nábrežie – Most SNP).
B)    Zdravotná služba bude mať stanovište v priestoroch štartu a cieľa a v priestoroch šatní. Rýchla zdravotná služba sa bude pohybovať aj na trati pretekov na bicykloch.  
 

Upozornenie

Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami na trati na bicykloch, prípadne iným spôsobom je zakázané. Prípadný sprievod dopravná polícia a organizátori z trasy pretekov vykážu. Preteky budú ukončené o 15:00 hod. Časový limit na 21,098 km je 2:30 hod. a na 35 km 4:09 hod.

Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára (MUDr.Urvayová), alebo rozhodcu (Mgr. Štancel) určených organizačným výborom (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod  8/b).
 

Cieľ

Po prebehnutí cieľom budú pretekári plynule prechádzať zúženým koridorom, kde dostanú účastnícku medailu,
vrátia čip na meranie času a môžu sa občerstviť. Ďalšie občerstvenie bude pripravené v maratónskom mestečku.
Za štafetu prevezme medaily posledný bežec každej štafety, ktorý prebehne cieľom pretekov.
 

Vyhlasovanie výsledkov

V priestore cieľa na Námestí M.R.Štefánika v Eurovea od 14:00 hod. Po skončení vyhlasovania výsledkov jednotlivých disciplín sa uskutoční spoločné vyhlasovanie výsledkov a oceňovanie veteránskych kategórií mužov a žien v polmaratóne a následne veteránskych kategórií mužov a žien v maratóne.

Počas podujatia môžete sledovať online výsledky na www.sportsofttiming.sk. Neoficiálne výsledky maratónu, polmaratónu a štafetového behu zverejní usporiadateľ v nedeľu 24.03.2013 v podvečerných hodinách a oficiálne výsledky budú k dispozícii vo štvrtok 28.03.2013 na webovej stránke www.sportsofttiming.skwww.bratislavamarathon.com.

Parkovanie

V nedeľu 24.03.2013 odporúčame všetkým účastníkom a divákom, ktorí plánujú prísť do Eurovea autom, aby tak urobili do 8:30 hod.!!! Po tomto čase budú príslušníci dopravnej polície dopravu v okolí Eurovea postupne obmedzovať a regulovať.

V čase od 9:55 hod. do 15:00 hod. budú dopravu na trase behu priebežne uzatvárať príslušníci dopravnej polície, a to v závislosti od prebehu pretekárov. Dopravné obmedzenia budú mať na trase pretekov iba dočasné trvanie na nevyhnutný čas.

Presný rozpis náhradných liniek MHD a úpravy jazdného grafikonu MHD nájdete na stránke Dopravného podniku Bratislava www.dpb.sk, ako aj na stránke podujatia. Peší vstup do Eurovea bude počas celého dňa bez obmedzení. Pri príchode autom odporúčame využiť parkovacie plochy v okolí Eurovea. S obmedzením vjazdu do garáží smer „centrum“ je potrebné počítať v čase od 08:00 do 15:00 hod., vjazd a výjazd smer „Ružinov“ bude bez obmedzení, príjazdovou komunikáciou bude v čase od 09:50 do 12:40 hod. Pribinova ulica a vjazd a výjazd bude poza budovu Tower 115.

 

 


ŠTAFETOVÝ BEH – Nedeľa 24.3.2013

ORGANIZÁCIA A POKYNY PRE PRETEKÁROV

Pre účastníkov štafetového behu budú v nedeľu od 08:30 h oproti Ministerstvu vnútra na Pribinovej ulici pripravené autobusy s označením:
A1, A2 pre bežcov na 1. úseku
B1, B2 pre bežcov na 2. úseku
C1, C2 pre bežcov na 3. úseku
bežci na 4. úseku sa presunú na miesto štafetovej odovzdávky na Laurinskej ulici (600 m od štartu) individuálne.

Predmetom odovzdávky medzi jednotlivými členmi štafety budú potítka, ktoré si prevezme prvý člen štafety označený písmenkom „A“ v nedeľu ráno pred štartom v čase od 08.30 hod. do 09.30 hod. pred vstupom do štafetového autobusu A1, pristaveného na Pribinovej ulici.

Všetky autobusy odchádzajú o 9:30 hod. na príslušné odovzdávkové územie.
1. úsek – bežci si najneskôr do 9:30 hod. odložia veci do autobusov s označením A. Autobusy odchádzajú o 9:30 hod. na miesto prvej odovzdávky (6,1 km – Záhradnícka ulica, pri polyfunkčnej budove Octopus), kde budú čakať na bežcov 1. úseku. Po dobehnutí posledného pretekára prepravia autobusy bežcov na vyhradené miesto v blízkosti cieľa pretekov – Dostojevského rad (pri divadle Mala scéna).
    
2. úsek – bežci nastúpia do autobusov s označením B. Odjazd autobusov na miesto prvej odovzdávky (6,1 km – Záhradnícka ulica, pri polyfunkčnej budove Octopus) je o 9:30 hod. Na mieste 1. odovzdávky bežci vystúpia, pričom si svoje veci nechajú odložené v autobusoch. O 10:00 hod. sa autobusy premiestnia na miesto 2. odovzdávky (11,1 km – Ružinovská ulica – parkovisko pri Štrkoveckom jazere, vjazd z Drieňovej ulice), kde čakajú na dobeh bežcov druhého úseku. Po dobehnutí posledného pretekára prepravia autobusy bežcov na vyhradené miesto v blízkosti cieľa pretekov –  Dostojevského rad (pri divadle Mala scéna).    
                           
3. úsek – bežci nastúpia do autobusov s označením C. Odjazd autobusov na miesto druhej odovzdávky (11,1 km – Ružinovská ulica) je o 9:30 hod. O 10:00 hod. sa autobusy premiestnia na miesto 3. odovzdávky (15,6 km – Laurinská ulica), kde čakajú na dobeh bežcov tretieho úseku. Autobusy budú zaparkované na vedľajšej Jesenského ulici !!!. Pretekári si po dobehnutí vyzdvihnú svoje veci z autobusu C1, kde budú presunuté aj veci, ktoré ste si na odovzdávke nechali uložené v autobuse C2/D a peši sa presunú do cieľa pretekov (600 m od miesta štafetovej odovzdávky).

4. úsek – bežci sa premiestnia na miesto štafetovej odovzdávky individuálne (600m od štartu). Odovzdávka sa nachádza v centre mesta na Laurinskej ulici pri Divadle P.O.Hviezdoslava. Dôležité upozornenie: predpokladaný čas dobehu prvých bežcov na miesto štafetovej odovzdávky je 10:50 !!! Neodkladajte preto svoj príchod, aby ste nezmeškali odovzdávku s členom svojej štafety. Po príchode autobusov s označením C z tretej odovzdávky na Jesenského ulicu (približne 10:15 hod.) si môžu pretekári v autobuse označenom C2/D odložiť svoje osobné veci. Po odovzdávke poslednej štafety (približne o 12:30 hod.) sa autobus C2/D premiestni na vyhradené miesto v blízkosti cieľa pretekov na Pribinovej ulici (pri technickom zázemí behu a úschovni) a bežci zo štvrtého úseku si po dobehnutí do cieľa z neho vyzdvihnú svoje veci.  
 

UPOZORNENIE PRE PRETEKÁROV

Štartové číslo: Každý člen štafety dostane jedno, farebne odlišné číslo, ktoré je povinný umiestniť si viditeľne na prsiach.

Čip na meranie času musí mať posledný člen (D) štafetového družstva. Čip dostanete na prezentácii.

Odovzdávacie územia štafiet sú zreteľne ohraničené farebnými čiarami na vozovke. Umiestnené sú za občerstvovacími stanicami, približne na 6,1 km, 11,1 km a 15,6 km. Predmetom odovzdávky sú potítka, ktoré musia nosiť bežci na zápästí.

Odovzdávacie územia sú umiestnené tak, aby pri odovzdávkach neprišlo ku kolízii s ostatnými bežcami. Žiadame bežcov štafiet, aby na odovzdávkových územiach dodržiavali pokyny rozhodcov a pravidlá FAIR PLAY. Na odovzdávacích územiach sa zaraďujte tak, aby ste neprekážali odovzdávkam iných štafiet.

Bežci nastupujú do autobusov a vyberajú si z nich svoje veci na základe preukázania sa štartovým číslom! Rešpektujte pritom pokyny členov organizačnej skupiny podujatia – „autobusárov“.

V autobuse nechávajte iba veci, ktoré si nevyhnute potrebujete odložiť. Usporiadateľ neručí za prípadnú stratu vecí odložených v autobuse. Po skončení podujatia budú všetky nevyzdvihnuté veci z autobusov premiestnené do miestnosti prezentácie v Sklade č. 7, kde si ich môžete vyzdvihnúť. Po skončení podujatia zostanú nevyzdvihnuté veci ešte 30 dní uschované u organizátora BE COOL, s.r.o.
 

Zdroj: https://bratislavamarathon.com

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.